1 november 2018

Sportcongressen

Eenmaal per jaar organiseren wij een sportcongres, wij brengen hierbij de wereld van de regionale sport, bestuurders van verenigingen, gemeenten / overheidsinstanties en toeleveranciers bij elkaar. Met als hoofddoel om sportclubs te ondersteunen met de uitdagingen die zij dagelijks ervaren. Daarnaast spelen wij als FIER bemiddeling samen met de ondersteunende partners graag een grote rol om meer verbondenheid tot stand te brengen tussen bovengenoemde organisaties onderling.

Middels inspirerende presentaties en workshops vertellen leveranciers en verenigingen over hun ervaringen omtrent bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid. Hoe hebben zij dit aangepakt? Wat zouden zij nu anders doen? Hoe hebben zij dit financieel voor elkaar gekregen? Krachtenbundeling, dat wordt mogelijk deze avond.